Velkommen til vår hjemmeside
SP MASKIN AS
Les mer
Velkommen til vår hjemmeside
SP MASKIN AS
Les mer
Velkommen til SP MASKIN AS Les mer

SP-MASKIN AS

Velkommen til vår hjemmeside

SP-Maskin driver med riving av bygg / konstrusjoner og sanering av forurensede masser.

TJENESTER

Avfall fra ulike bygg og anlegg består ofte av store mengder miljøfarlige stoffer – blant annet asbest, PCB, PAH, CCA, KFK, HKFK, ftalater, klorparafiner og bromerte flammehemmere.
Vi har spesialisert oss på riving av ulike bygg og anlegg. Først frakobles tekniske installasjoner som strøm, vann, avløp og tele/ data. Deretter saneres miljøfarlige stoffer før bygget strippes for kabler, rør, vinduer, dører, gulvbelegg og lignende.
Vi har både grove og fine fliskverner og kan levere flis i flere fraksjoner. Vi kan ta hånd om trevirke, hageavfall og rivingsavfall. Koblet sammen separerer kvernene ut både metalliske og ikkemetalliske metaller.
Til å knuse stein og betong har vi tre betongknusere. Vårt mobile knuseverk knuser betong, stein og asfalt i fraksjoner 0-120, samt alle mellomfraksjoner innenfor dette.
Anlegg for mottak, behandling og mellomlagring av avfall.
Vi har en 17 seters minibuss med karaokeanlegg som vi leier ut. Kontakt oss for forespørsel.