MILJØFYRTÅRN

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

SENTRALT GODKJENT

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse.

ANSVARSRETT

Foretak som påtar seg ansvar i byggesaker, må erklære ansvarsrett. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ansvarsrett oppstår når erklæringen er sendt kommunen.

Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at det skal brukes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner og kvalitetssikringsrutiner for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Med erklæringen forplikter foretaket seg til å utføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.

START BANK

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. – StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer

MEF

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2100 små, mellomstore og store bedrifter.

NESO

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO)

er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største
frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

GODKJENT LÆREBEDRIFT