OM SP MASKIN AS

Siden starten i 2003, har SP Maskin etablert seg som en solid aktør innen miljøsanering, riving, betongknusing og flising.

Med base sentralt i Harstad påtar vi oss alt fra mindre oppdrag til større prosjekter over hele Nord-Norge. Erfarne, oppdaterte medarbeidere og en moderne maskinpark gjør at vi alltid er klare til å møte nye utfordringer.

Kundene til SP Maskin er mange, store og kjente i sine respektive markeder. Ulike kunder med ulike behov, men som har det til felles at de stiller strenge krav til utførelse av oppdragene. Derfor har vi alle nødvendige kvalifikasjoner, sertifikater og godkjenninger for de fagområdene vi jobber innenfor.

I SP Maskin legger vi stor vekt på riktig avfallshåndtering, med fokus på best mulig  kildesortering og mest mulig gjenbruk.

Avfall vi sanerer sendes til godkjente mottak for riktig behandling.