RIVING

Vi har satset på nytt og moderne utstyr og spesialisert oss på sanering av store og små bygg og anlegg, og er i dag et av de ledende firma i denne bransjen.

Når et riveprosjekt blir påbegynt avsperres området og bygget blir frakoblet tekniske installasjoner som strøm, vann, avløp og tele/data. Bygget blir så sanert for alle helse- og miljøfarlige stoffer.

Neste steg er å strippe bygget for kabler, rør, vinduer, dører, gulvbelegg og lignende.

Etter dette blir bygget revet av moderne maskinelt utstyr, avfallet kildesorteres og mest mulig går til gjenbruk. Betong knuses, armeringsjern separeres og går til smelteverk for gjenbruk.

Til å knuse stein og betong har vi 3 stk betongkjefter som tar opp til 90 cm betong.

Vårt mobile knuseverk knuser betong, stein og asfalt i fraksjoner 0 – 100 samt alle mellomfraksjonen innenfor dette.