Mottaksanlegg

Anlegg for mottak, behandling og mellomlagring av avfall.