BETONGKNUSING

Til å knuse stein og betong har vi 3 stk betongkjefter som tar opp til 90 cm betong.

Vårt mobile knuseverk knuser betong, stein og asfalt i fraksjoner 0 – 100 samt alle mellomfraksjonen innenfor dette.